Jesaja B

Met mentor • 15 lessen • 11 cursisten

Het tweede deel van Jesaja gaat over Gods almacht en de redding en het herstel van Israël (Js.40-47). Ondanks hun zonden zal God uiteindelijk het hele volk Israël toch kunnen zegenen, dankzij het offer van de Knecht van de Heer, de Christus, de Messias (Js.48-57). Zowel de titel Christus (Grieks) als Messias (Hebreeuws) betekent ‘Gezalfde’. Dit is iemand die voor een bepaalde taak is uitgekozen. En Gods zegening zal er ook zijn voor de volken. Jesaja was een profeet en werd door God tot Zijn volk gezonden om de woorden van God te spreken en om een beroep op het volk te doen om zich te bekeren naar God toe. Het is verstandig om eerst Jesaja A af te ronden voordat je aan deze cursus begint.

Start cursus