Genesis A

16 lessen • 3 cursisten

Het eerste boek van de Bijbel is het boek Genesis. Hierin wordt beschreven hoe God de hemel (universum) en de aarde schiep en al wat daarin is. Dit eerste deel bevat vijftien lessen met toelichtingen op de Bijbeltekst en vragen om het niveau van de student te testen.

Start cursus