Esther

Met mentor • 10 lessen • 39 cursisten

Esther is een Joods meisje dat (gedwongen) met een heidense koning trouwt. Dit boek is aan haar gewijd, terwijl er verder nergens in de Bijbel over haar gesproken wordt. Het boek vertelt ook hoe en waarom het Purimfeest is ontstaan, dat nog altijd door de Joden wordt gevierd. Dit feest bewijst dat dit boek gebeurtenissen beschrijft, die ook feitelijk hebben plaatsgehad. Het spreekt van Gods ingrijpen om het Joodse volk te redden. Want Hij heeft beloofd dat uit hen de Messias geboren zal worden.

Wat het boek Esther nog extra praktisch maakt voor iedere gelovige, is dat Gods leiding duidelijk te zien is in Esthers leven en dat van haar oom. En toch wordt Gods naam nergens genoemd.

De Bijbel is een uniek boek. De opzet van deze lessen over de Bijbel is om het Woord en de God van de Bijbel beter te leren kennen. In aanvulling op de Basisbeginselen wordt in deze cursus dieper ingegaan op het Bijbelboek afzonderlijk. Voor meer info over cursusaanbod zie Stichting Wat Zegt de Bijbel.

Over deze cursus

Je hebt een online Bijbelcursus van ‘Stichting Wat Zegt de Bijbel’ gekregen.

Uitgangspunt voor deze cursus is dat wij geloven dat de Bijbel het volmaakte woord van God is, waarin Hij tot ons wil spreken. We geloven dat alles wat Hij ons zegt van belang en volledig waar is. De cursus is bedoeld voor iedereen die de Bijbel en de God van de Bijbel beter wil leren kennen.

Gebruik lessen

Elke les gaat over een onderwerp of een bepaald Bijbelgedeelte. Het is goed om bij het van maken van een les te beginnen met gebed, waarin je God vraagt je te helpen om Zijn woord te begrijpen.

Lees ook altijd rustig het genoemde Bijbelgedeelte één of twee keer door.

Vervolgens begin je aan de les. Deze bestaat uit stukjes uitleg en uit vragen. Begin rustig te lezen en neem de tijd om de aangegeven Bijbelteksten op te zoeken en te lezen. Dit is beslist nodig voor het beter begrijpen van de vragen.

Zo nu en dan zal je aan het eind van een les wat extra informatie tegenkomen. Die is dan niet noodzakelijk voor het maken van de les, maar wel belangrijk om te weten.

Begeleiding

Ieder cursist krijgt. na aanmelding, bij ons een persoonlijke mentor toegewezen. Hij of zij kijkt je antwoorden na, corrigeert het en vult het antwoord zo nodig aan. Je hoeft niet onze reactie af te wachten voor de volgende les, je mag daar direct mee beginnen.

Wij vinden het belangrijk om onze cursisten persoonlijk te begeleiden. Daarom is het mogelijk om online vragen te stellen of ervaringen te delen met je mentor.

Bijbelvertalingen

De lessen zijn geschreven aan de hand van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Uiteraard kan ook een andere Bijbelvertaling gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld de NBG-vertaling of de herziene Statenvertaling (HSV). Soms wijken de tekstverwijzingen in de lessen daardoor iets af van wat je in je eigen Bijbel leest.

Uitgaven van de Bijbel als de ‘Groot Nieuws Bijbel’, ‘het Boek’ en de Bijbel in gewone taal (BGT) zijn door hun vrijere weergave van de tekst minder geschikt (maar niet onbruikbaar) om de lessen te maken.

Afkortingen

We gebruiken In deze lessen twee-letterige afkortingen voor de namen van de Bijbelboeken, behalve voor de Bijbelboeken Korinthe en Kolosse. De spelling van de namen van de bijbelboeken is die van de HSV-vertaling. Een overzicht daarvan op onze site.

Enkele voorbeelden: Gn. staat voor Genesis. Gn.12:1 betekent: Genesis, hoofdstuk 12, vers 1.

1Kor3:6 ev betekent: Eerste brief aan Korinthe, hoofdstuk 3, vers 6 en verder.

Start cursus