Galaten

Met mentor • 16 lessen • 30 cursisten

De brief aan de Galaten is geschreven door de apostel Paulus. Hij bekritiseert scherp de leer die Joden uit Jeruzalem daar brengen als zouden zij zich moeten laten besnijden en de wetten van Mozes moeten gehoorzamen. Dit terwijl zij zelf niet daaraan kunnen voldoen. Maar voor de vrijheid heeft Christus u vrijgemaakt. Leef niet vanuit de regels, maar vanuit de Heilige Geest is de boodschap aan de Galaten.

Start cursus