Lukas B

Met mentor • 15 lessen • 14 cursisten

Dit is het tweede deel van het evangelie volgens Lucas. Het verhaalt over de wonderen, die de Heer Jezus verrichtte tijdens zijn drie jarig optreden hier op aarde. Maar ook belangrijke uitspraken over Zijn koninkrijk, terechtwijzingen naar de Farizeeën en wetsgeleerden en een uitgebreid verslag van Jezus lijden, dood en opstanding.

Start cursus