Introductie op de Bijbel

1 les • 8 cursisten

Welkom op de cursussen van Stichting Wat zegt de Bijbel. Er zullen verschillende Bijbelboeken worden besproken, maar het is verstandig om eerst te beginnen met de cursus 'Basisbegrippen'. Hierin wordt duidelijk gemaakt hoe de Bijbel is ontstaan, Wie God is, wie de mens is en worden achtereenvolgens Christelijke termen uitgelegd aan de hand van Bijbelteksten. De Basiscursus bestaat uit 2 delen, A en B, met elk vijftien lessen. Bij iedere les wordt het niveau van de leerling getest door middel van vragen. Na de basis zullen we dieper ingaan op de Bijbel en bespreken we de boeken en brieven afzonderlijk.

Start cursus